Juristen svarar: Kan graviditet avsluta en visstidsanställning?

En kvinna formar ett hjärta med sina fingrar ovanpå sin mage.

Politiker har föreslagit babybonus för att höja nativiteten. Visstidsanställningar och den osäkerhet de medför är en av de viktigaste orsakerna till att man skjuter upp planerna på att få barn. En hälsovårdare arbetade för en stad på visstidskontrakt i ungefär

Anu Virkki

Juristen svarar:
Kan man låta bli att anställa en fet person?

Våg och måttband

En visstidsanställd busschaufför med påtaglig övervikt fick inte förlängd anställning då företagshälsovården bedömde att hen inte var lämplig för uppgiften. Högsta domstolen ansåg att arbetsgivaren diskriminerat arbetstagaren med anledning av hens hälsotillstånd och dömde arbetsgivaren att ersätta arbetstagaren 19 018,01 euro

Tarja Terävä

Får man diskriminera på grund av graviditet?

Det är vanligt att vi kontaktas i frågor som gäller graviditet och familjeledigheter. Beklagligt ofta brukar arbetstagarens graviditet eller familjeledighet ha en negativ inverkan på karriären och arbetsförhållandet villkor. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren bemöta arbetstagarna opartiskt, om inte det med

Kati Piipponen, översättning Kristian Johansson