Juristen svarar: Vad ändrades i statstjänstemannalagen?

Människor vandrar i en labyrint som har formen av en paragraf.

Det går nu att anföra besvär om tjänsteutnämningar sedan statstjänstemannalagen ändrades vid årsskiftet. En sjukledighet eller en familjeledighet kan förlänga prövotiden,men prövotiden för visstidsanställda förkortades. Om du har sökt en tjänst, men någon annan har blivit vald, kan du anföra

Keijo Tarnanen

Juristen svarar: Kan graviditet avsluta en visstidsanställning?

En kvinna formar ett hjärta med sina fingrar ovanpå sin mage.

Politiker har föreslagit babybonus för att höja nativiteten. Visstidsanställningar och den osäkerhet de medför är en av de viktigaste orsakerna till att man skjuter upp planerna på att få barn. En hälsovårdare arbetade för en stad på visstidskontrakt i ungefär

Anu Virkki