Förbundet är starkt också inom privatsektorn

JHL uppfattas som en stark intressebevakare framför allt inom den offentliga sektorn. En allt större del av förbundets medlemmar arbetar ändå inom privata avtalsområden. Vilka är dessa arbetstagare och var arbetar de? JHL fick i fjol cirka 11 000 nya

Ulla Puustinen, översättning Kristian Johansson

”Svenskan glöms inte bort i nya fackcentralen”

Innan den nya centralorganisationen kan grundas, måste flera knepiga frågor få svar. Projektchef Juha Heikkala intygar att de svenskspråkiga medlemmarna inte glömts bort i utredningsarbetet. I nuläget har 49 fackförbund anmält intresse för den nya centralorganisationen. Merparten är medlemmar i

Marina Wiik

Rätt förening gynnar alla

Grunden för medlemskap i JHL ska vara den intressebevakning förbundet erbjuder, inte lokalföreningens teaterresor eller sommarstuga. De är bara en bonus. JHL hade lokalföreningar redan innan företrädaren, fackförbundet KAT, grundades 1931. Än i dag sker en betydande del av intressebevaknings-arbetet

Marina Wiik