Riksdagsledamoten Krista Kiuru:
Stödtjänsterna i vården hotas av privatisering – kosthållning och diagnostik ska inte längre räknas som stödtjänster

Riksdagsledamoten Krista Kiuru står vid ett bord.

Privatisering hotar största delen av stödtjänsterna inom vården, varnar Krista Kiuru, ordförande för riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Det berör tiotusentals JHL-medlemmar. Kosthållningen, laboratorietjänsterna och den diagnostiska avbildningen kommer inte längre att räknas som stödtjänster i vården om vårdreformen godkänns i

Hellevi Raita

Päivi Niemi-Laine: Underskattning av professionalism har sitt pris

Den offentliga sektorn borde samarbeta endast med sådana producenter som beviljats kollektivmärket Ett samhälleligt företag, skriver JHL:s ordförande Päivi-Niemi i Motiivi 9/2017. Det är svårt att förstå hur vissa arbeten kan nedvärderas med ett så diffust och värdelöst begrepp som

Päivi Niemi-Laine, översättning Kristian Johansson