7.10.2022

Medlemsboom gav JHL 12 000 nya medlemmar Skogsarbetaren Eelis Näppi berättar hur vårens händelser var tankeväckande och fick honom att gå med i facket

Fackförbundet JHL fick 12 000 nya medlemmar i januari-juni 2022. Antalet är nästan det tredubbla jämfört med antalet nya medlemmar som gick med i facket under första halvan av senaste år. Eelis Näppi hoppas på beslutsamhet och goda råd.

Eelis Jelmeri Näppi, 30 år, beslutade i april att gå med i facket för första gången i sitt liv. Riihimäkibon Näppi jobbar som skogsarbetare för Vanda stad.

– Tidigare hörde jag endast till a-kassan eftersom jag tyckte att fackförbunden är onödigt passiva, säger han.
I mitten av september använder Näppi motorsåg på Viermuäki småhusområde i Korso, Vanda. Då han lutar sig mot trädet säger han att han är i sitt rätta element.

– Arbetet är huvudsakligen riktigt trevligt, förutom i vintermörkret eller i 30 graders hetta i vinterbyxor.

En kollega tipsade om facket

Näppi utexaminerades som skogsarbetare år 2011, började sin karriär i Savolax och fortsatte sedan några år för ett privat skogsparksföretag i huvudstadsregionen. Från och med år 2019 har Vanda stad betalat hans lön.
Näppi hör till skogsvårdsenheten, som ansvarar för skötseln av stadens skogsegendom (på finska).

– Vi är ett sammansvetsat gäng: fyra skogsarbetare, en traktorförare, en närmaste chef och en chef.

– Jag följde med vårens kollektivavtalsförhandlingar och bestämde mig för att det nu är dags att gå med i facket.Skogsarbetare Eelis Näppi

Då den äldre kollegan Toni Berndtson tipsade om JHL, funderade Näppi en stund och fyllde sedan i medlemsformuläret.

Jag följde rätt noga med vårens löneförhandlingar och JHL:s aktiva roll. Jag ansåg att nu är det dags att vakna.

Näppi beskriver medlemskap i facket som en hem- och livförsäkring.

– Den är bra att ha även om stugan inte står i brand.

Rabatt på medlemsavgiften ett bra lockbete

Under den första halvan av det här året har JHL fått totalt 12 005 nya medlemmar. Enligt organisationschef Pertti Paajanen finns det olika orsaker till den exceptionellt gynnsamma ökningen i antalet medlemmar. En av dem är sänkningen av fackets medlemsavgift.

Sedan ingången av året har JHL:s medlemsavgift varit jämnt en procent av den skattepliktiga löneinkomsten. Avgiften omfattar både fackets och a-kassans medlemsavgift.

En orsak till den växande medlemsskaran är den förmånliga medlemsavgiften.

– Också en lyckad medlemsrekryteringskampanj vid rätt tid, vårens avtalsrörelse och fackets ökade synlighet i media har gett nya medlemmar, säger han.

JHL:s Någon sköter det säkert -kampanj har varit en succé som fått många visningar och ett marknadskommunikationspris.

Paajanen betonar att det ökande antalet medlemmar är ett resultat av en kraftansträngning hos förbundets ledning och de aktiva funktionärerna. Det är fråga om en organisk tillväxt, inte exempelvis en sammanslagning av flera förbund.

– Det bådar gott inför sluthalvan av året och kommande år, säger han.

Största delen i bästa arbetsför ålder

Största delen av dem som gått med i JHL i år är personer i arbetslivet. De uppgår till 11 300 stycken. Resten är studerande.

Det är ett gott tecken att nästan hälften, 45 procent för att vara exakt, är under 35 år. Cirka fyra procent av de nya medlemmarna har invandrarbakgrund.

Till skogsarbetarens standardutrustning hör förutom motorsåg, fällkil och slägga också skyddsbyxor och -skor, hörselskydd och skyddshjälm med visir.

Cirka en tredjedel av de nya medlemmarna bor och jobbar i Nyland. Också i Birkaland, Egentliga Finland, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta och Lappland har facket fått hundratals nya medlemmar.

De vanligaste yrkena hos de nya medlemmarna är barnskötare inom småbarnspedagogik och närvårdare.

Mest nya medlemmar i april

Den verkliga medlemsboomen inträffade i april 2022. Då anslöt sig nästan 5 000 personer som nya medlemmar i JHL. Eelis Näppi var en av dem som gick med i april.

Mest väntar sig Näppi stöd och råd av facket i eventuella problemsituationer, eftersom arbetsgivaren är en stor och anonym organisation, Finlands fjärde största stad.

Hjälp och kollektiv styrka kan behövas, för i början av oktober övergår Vanda till HR- och lönebetalningssystemet Sarastia. Motsvarande systembyte har förorsakat kaos för lönebetalningen vid Helsingfors stad ända från början av april och tusentals arbetstagare har blivit helt utan lön eller bara fått delar av sin lön.

– Det här var en orsak att gå med i facket, konstaterar Näppi.

Läs mer: Räkningarna kom, men inte lönen – Helsingfors lönekaos fick känslorna att svalla vid demonstrationen Förfallodag