2.2.2022

Päivi Niemi-Laine: Kom ihåg att rösta i JHL-valet

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

I JHL-valet väljs ett nytt representantskap för fackförbundet. Representantskapet är nyckeln till förbundets framgång i tiderna efter social- och hälsovårdsreformen, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Finland har nu, efter social- och hälsovårdsreformen och välfärdsområdesvalet, 21 nya välfärdsområden. I och med dem får närmare en kvarts miljon människor en ny arbetsgivare. Det finländska arbetslivets verksamhetsomgivning förändras nu i rask takt, och därför behövs intensiv intressebevakning.

JHL:s representantskap är fackförbundets högsta beslutande organ. Det drar riktlinjerna för förbundets målsättningar och fokusområden. Det nya representantskapet väljs i JHL-valet 7.2–1.3. Valet är viktigt för oss alla. Vi behöver kunniga och engagerade representanter för att kunna säkerställa drägliga arbetsvillkor och gemensam service i den nya tiden efter social- och hälsovårdsreformen.

Dessa 21 områden är de nya välfärdsområdena. En lista över alla välfärdsområden hittar du på webbplatsen Soteuudistus (på finska).

Anställningsförhållandenas villkor ändras inte vid övergången till välfärdsområdena. Det oaktat är de nya områdena mer än summan av sina delar. Målet är att få ut mer av dem för att trygga social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Att ”få ut mer” får inte betyda sämre förhållanden för arbetstagarna. Det måste betyda att effektiviteten och verkningskraften skapas genom bättre organisering av arbetet, ökad kompetens och bättre ledarskap. Löneharmonisering ska genomföras på ett rättvist sätt som beaktar arbetets kravnivå.

Här behövs intressebevakning verkligen. Det är viktigt att arbetstagarna är intensivt involverade i förändringen. Kvalitet skapas av människor.

Att ”få ut mer” får inte betyda sämre förhållanden för arbetstagarna.

Att ”få ut mer” får inte betyda sämre förhållanden för arbetstagarna.

Inom den privata sektorn har arbetsgivarnas tonfall hårdnat och förhandlingsstrukturerna hamnat i omvälvning. Det är viktigt att behålla en god avtalskultur inom den offentliga sektorn.

Läs mer: JHL:s representantskap förberedde sig för tiden efter coronapandemin: Förbundet måste aktivt försvara arbetstagarna då avtalskartan ritas om

Använd din röst för ett starkt social- och hälsovårdsförbunds framtid

JHL-valet avgör hur ditt fackförbunds framtid ser ut. Det nya representantskapets beslut, i synnerhet om den nya strategin, påverkar starkt JHL:s framgång i framtiden.

Även efter JHL-valet har helt enkelt alla rätt till löneförhöjningar.

Även efter JHL-valet har helt enkelt alla rätt till löneförhöjningar.

JHL är ett starkt social- och hälsovårdsförbund och kommunförbund. I intressebevakningen betonas likabehandling, professionalism och mångprofessionalitet. Även efter JHL-valet har helt enkelt alla rätt till löneförhöjningar.

Arbetstiden måste förkortas och försämringarna i arbetsvillkoren tyglas. JHL:s medlemmar förtjänar högklassig och fungerande intressebevakning inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Förbundets representantskap drar riktlinjerna för hela JHL:s verksamhet. Ju flera som röstar, desto starkare är förbundet.

Kom ihåg att rösta!

Hur borde ditt fackförbund förändras? Säg det högt i JHL-valet 7.2–1.3.2022. All information du behöver och mer hittar du på JHL:s valsidor.