24.4.2019

Päivi Niemi-Laine: Ständigt lärande förbättrar sysselsättningen

JHL förhandlar om en utbildningsväg till barnträdgårdslärare för barnskötare som riskerar bli arbetslösa med anledning av den nya lagen om småbarnspedagogik. Det behövs ytterligare nya utbildningsvägar för att ta vara på yrkesfolket, till exempel öppna yrkesinstitut, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Det råder skriande brist på proffs i det finländska arbetslivet. Under vårens lopp har jag besökt flera arbetsplatser, och arbetsgivarnas budskap är tydligt: Det finns jobb, men inte arbetskraft.

”Det är en brist att man inte kan avlägga yrkesstudier i form av enskilda kurser.”

De här arbetsgivarna har utvecklat en lösning på problemet – egna utbildningsvägar genom läroavtal. Modellen är genial. En person får snabbt ett avlönat jobb på ett sjukhus samtidigt som hen avlägger examen som lokalvårdare. Den som studerar vid sidan av jobbet har den fördelen att hen inte samlar på sig någon studieskuld. Fristående examina är den bästa vuxenutbildningen i dag.

Den nya lagen om småbarnspedagogik hotar lämna kring 6 000 barnskötare arbetslösa. JHL har inlett målinriktade förhandlingar med universiteten och arbetsgivaren om en utbildningsväg för barnskötare som vill bli barnträdgårdslärare. I JHL:s modell kan barnskötare studera vid sidan av jobbet utan att förlora löneinkomster. Barnskötaren kan också sköta sina studier så att det minskar på personalstyrkan.

Dessutom vill vi utveckla tillgodoräknandet  i utbildningsvägsmodellen. I universitetsstudier tillgodoräknas prestationer inom yrkesutbildningen, men också yrkeserfarenhet borde tillgodoräknas.

”Det arbetsplatsförlagda lärandet förutsätter att arbetsplatshandledare utbildas och att lönesättningen och arbetsbeskrivningarna utvecklas.”

Läroavtalsutbildningen och det arbetsplatsförlagda lärandet bör alltså stärkas till stöd för arbetslivet. Det hjälper proffsen att ständigt utvecklas i sin bransch. Det arbetsplatsförlagda lärandet förutsätter att arbetsplatshandledare utbildas och att lönesättningen och arbetsbeskrivningarna utvecklas. På så sätt kan yrkesexmina få hög kvalitet.

I dagens arbetsliv bör proffsen tas vara på. Genom ständigt lärande hålls arbetstagarna bäst på arbetsmarknaden. De som byter branch eller lever under hot om uppsägning hålls bäst på arbetsmarknaden genom att grunda öppna yrkesinstitut. Det är en brist att man inte kan avlägga yrkesstudier i form av enskilda kurser eller på arbetsplatsen på samma sätt som inom öppna universitetet eller öppna yrkeshögskolan.

Arbetsgivarna och arbetstagarna har skäl att göra gemensam sak och tillsammans börja utveckla kvalitativa modeller för ständigt lärande. Samarbetet ber en stark sysselsättning, effektivitet och kompetent yrkesfolk.

Läs också:
Päivi Niemi-Laine: Mer undervisning, mindre barndom?
Sjukhusbiträdet Alexandra Capatina hittade kärleken och framtiden på Åland