25 förlorar jobbet på Vörå flyktingbyrå – nämnden röstade om chefer

Tjugoen handledare, två socialhandledare och två chefer vid flyktingverksamheten i Vörå kommun sägs upp av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker efter avslutade samarbetsförhandlingar. Kommunens flyktingnämnd beslutade om uppsägningarna på onsdagskvällen. Orsaken är att det inte längre kommer så många asylsökande till

Hellevi Raita

Päivi Niemi-Laine:
Politisk strejk ger kraft

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Regeringens omfattande åtgärder för att försämra arbetslivet har fått fackförbundens bägare att rinna över. En politisk regering kan inte få försämra arbetstagarnas rättigheter ideligen. Facken kan ta till en politisk strejk för att skydda sina medlemmar mot regeringens aggressiva politik.

Päivi Niemi-Laine, ordförande

Juristen svarar: Vem är den personliga assistentens arbetsgivare?

Arbetsgivaren för en personlig assistent är ofta den assisterade personen med funktionsnedsättning. Arbetslagstiftningen gäller assistentens arbetsförhållande på samma sätt som andra jobb. Arbetsgivaren kan ha bristfälliga kunskaper om lagarnas innehåll. Enligt handikappservicelagen kan personlig assistans för en gravt handikappad ordnas

Reeta Holmi, biträdande jurist Översättning: Kristian Johansson

Juristen svarar: När måste arbetsgivaren erbjuda arbete?

Arbetsgivaren kan säga upp en arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Arbetsgivaren är skyldig att utreda möjligheterna att erbjuda arbete som ett alternativ till uppsägningen. ARBETSGIVAREN HAR RÄTT att säga upp arbetstagaren av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker under följande tre förutsättningar.

Anna-Leena Virtanen, jurist Översättning: Kristian Johansson

Juristen svarar: Vad händer när man får en varning på jobbet?

En arbetstagare får inte sägas upp förrän hen varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande. Ett undantag är om det handlar om en särskilt allvarlig överträdelse i anslutning till arbetsförhållandet. ARBETSGIVAREN FÅR SÄGA UPP ett arbetsavtal som

Text: Kati Piipponen, jurist Översättning: Kristian Johansson