Päivi Niemi-Laine:
Gott arbetshälsoår!

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

De offentligt anställda binder sig vid sitt arbete, men inte lika bra som förut. År 2019 är det dags att avstå från illamående på jobbet. Det förutsätter ett gott ledarskap, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine. Det nya året skapar förhoppningar

Päivi Niemi-Laine, ordförande

Juristen svarar:
Kan man låta bli att anställa en fet person?

Våg och måttband

En visstidsanställd busschaufför med påtaglig övervikt fick inte förlängd anställning då företagshälsovården bedömde att hen inte var lämplig för uppgiften. Högsta domstolen ansåg att arbetsgivaren diskriminerat arbetstagaren med anledning av hens hälsotillstånd och dömde arbetsgivaren att ersätta arbetstagaren 19 018,01 euro

Tarja Terävä

Päivi Niemi-Laine:
Politisk strejk ger kraft

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Regeringens omfattande åtgärder för att försämra arbetslivet har fått fackförbundens bägare att rinna över. En politisk regering kan inte få försämra arbetstagarnas rättigheter ideligen. Facken kan ta till en politisk strejk för att skydda sina medlemmar mot regeringens aggressiva politik.

Päivi Niemi-Laine, ordförande

Möt arbetskamraterna halvvägs

Olika personlighetstyper i kollegiet är en utmaning för chefen men den bästa garantin för en välfungerande organisation. Morgonmöte. Chef röd presenterar en ny verksamhetsplan. Den kräver vissa uppoffringar, men har goda vinstutsikter. – Jag tycker vi tar i bruk de

Marina Wiik

Cykel hjälper med arbetspusslet

Arbis byråföreståndare Jan Rundts arbetsdagar består av många olika bitar. Orientalisk målning, nybörjarkurs i estniska, mammagympa, jazzdans och vinklubben. Det här är bara några av dagens kurser på Helsingfors svenska arbetarinstitut, mer bekant som Arbis. Under ett läsår ordnas drygt

Michaela von Kügelgen

Många kommunanställda är överbelastade

kuvassa puhdistetaan ja desinfioidaan leikkaussalia

Många kommunanställda upplever att deras arbetsbörda är för stor. Fler än tidigare tror ända att de orkar jobba fram till pensionsåldern. Uppgifterna framgår ur den nyaste Kommun10-undersökningen. Enkäten besvarades av över 65 000 kommunanställda i Helsingfors och tio andra städer och

Marina Wiik

FFC ger invandrare jobbråd

FFC öppnar en avgiftsfri rådgivning som riktar sig till arbetstagare med invandrarbakgrund. Målet är att bidra till en bra start i arbetslivet och integreringen. Rådgivningen betjänar per telefon och e-post på finska och engelska. Den som frågar behöver inte vara medlem i ett

Marina Wiik